Voor wie zijn wij er?

 Windkracht 3pt0 is er voor mensen die betrokken zijn bij Noordwijk en randgemeenten, omdat je er woont, werkt, vakantie viert, of omdat je er om  een andere reden regelmatig komt. Windkracht 3pt0 ziet zichzelf als een WAARDEVOLLE ONTMOETINGSPLEK waar verdiepende activiteiten worden ontplooid voor iedereen die zich aangesproken voelt. Daarvoor onderhoudt het live én online een netwerk van mensen, speelt het maatschappelijk betrokken in op acute ontwikkelingen en streeft ernaar, mensen te inspireren, te bemoedigen en/of te ondersteunen. Samen met onze Windkrachtpredikant Axel Wicke organiseren we events en ontmoetingen.

Wat willen wij?

 In het logo van Windkracht 3pt0 is de ‘i’ vervangen door helmgras. Helmgras is een pioniersplant, die groeit waar andere planten niet willen groeien. Waar in het leven van mensen kerk zijn en geloof is verdwenen, of er nooit is geweest, daar willen wij aansluiten.

Helmgras groeit in het duin dat in Noordwijk te vinden is. Daarmee wordt uitgedrukt dat Windkracht3pt0 aansluit bij de context van de op Noordwijk betrokken mensen.

Zoals helmgras los zand samenbindt tot een duin, brengt Windkracht3pt0 mensen samen voor ontmoeting. Net als het duin steeds min of meer in beweging is, haken mensen aan bij de events die wij bieden, en verlaten zij die weer, iets meenemend naar het dagelijks leven.

Helmgras groeit als de wortels bloot komen te liggen en de zon er op gaat schijnen. Op die plaats verschijnt een nieuwe spriet. Windkracht3pt0 zoekt naar een nieuw licht op de bron van ons geloof, de verhalen van God en mensen, om te kunnen groeien, in geloof in God en in kwaliteit voor persoonlijk -en gemeenschappelijk leven.

De naam Windkracht3pt0, verwijst naar de kracht van de Heilige Geest, die als de wind mensen in beweging brengt, en ons helpt in onze zoektocht naar vernieuwing in verbinding met de protestantse traditie waarin wij staan. De toevoeging drie-punt-nul duidt het verlangen aan naar echte vernieuwing.

Wat vinden wij belangrijk?

  • Geloof, spiritualiteit en zingeving Windkracht3pt0 organiseert haar aanbod vanuit de Protestants Christelijke traditie met een open blik naar buiten gericht. Mensen met verschillende (geloofs)overtuigingen kunnen zich aangesproken voelen en dus betrokken zijn.
  • Verdieping Wat zie je gebeuren? Waaraan zie je dat? Wat is er nog meer te ontdekken? Door aanbod, ervaren, observeren en ontmoeten geeft Windkracht3pt0 ruimte tot verdieping van het persoonlijke leven.
  • Veiligheid in de vertrouwde omgeving van het windkrachthuis is er een plek en ruimte voor ontmoeting , ‘’open minded’ en respectvol naar elkaar. 
  • Maatschappelijk betrokken Windkracht3pt0 gaat regelmatig de samenwerking aan met maatschappelijke en religieuze organisaties in de gemeente Noordwijk.
  • Verbinding Door de open blik naar buiten te richten en mensen van verschillende pluimages te ontmoeten, vinden we de verbindende factoren binnen de Noordwijkse samenleving en proberen deze te versterken.
  • Inspiratie Windkacht3pt0 wil een WAARDEVOLLE ONTMOETINGSPLEK zijn waar mensen zich kunnen opladen en  inspiratie opdoen om mee te nemen in het dagelijkse leven.

Wat organiseren wij?

Events

Ontmoetingsmomenten in de vorm van events, licht en zinnig van karakter. De events hebben een open en laagdrempelig karakter.

Elk event kent een verrassend belevingsmoment, waarin uitnodigend wordt geprobeerd kernwoorden uit het christelijk geloof centraal te stellen en te vieren. Tijdens de events wordt het alledaagse met het heilige verbonden. Wij slaan bruggen tussen samenleving en de de mensen die deelnemen aan onze events en ontmoetingen. Onze agenda vind je bij UITWAAIEN

Los van deze events is de kerk elke vrijdag geopend vanaf 15.00 uur. Even op adem komen, een licht branden, stilte of juist een luisterend oor?! Om 19.00 uur is er elke vrijdag een avondgebed met liederen uit Taizé.

Met wie werken wij samen?

  • De Protestantse Gemeente Noordwijk, die de opdracht om te pionieren heeft geformuleerd en de randvoorwaarden schept.
  • De afdeling Missionair Werk van de Protestantse Kerk in Nederland, die met raad en daad ondersteunt.
  • Op projectbasis met partners uit de Noordwijkse samenleving en de kerken in Noordwijk.

Windkrachthuis

 

Het Windkrachthuis is een initiatief van Windkracht 3pt0 en geeft ruimte aan missionair-diaconale activiteiten, voor jongeren (Windkracht-Jong), voor mensen tussen 25 en 50 jaar en een diaconaal inloophuis. De pioniersplek Windkracht3pt0 wil met dit huis de zichtbaarheid in de samenleving van Noordwijk en de kernwaarde ‘betrokkenheid’ verder ontwikkelen.

De locatie Hoofdstraat 8 in Noordwijk is een kansrijke plek om mensen te laten weten dat wij er zijn en wat wij te bieden hebben. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Contact Windkracht 3pt0

Achterzeeweg 1
2202 EM Noordwijk
windkracht3pt0@gmail.com
Ontmoet ons op Twitter
Ontmoet ons op Facebook

 

Contact ds. Axel Wicke

ds.axel@pkn-noordwijk.nl

Ontmoet mij op Twitter

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Windkracht3pt0 is een pioniersplek van de Protestantse Gemeente Noordwijk. Websiterealisatie en -ondersteuning door >ISI Media Den Haag