Wij

Voor wie zijn wij er?
Wij zijn er voor mensen tussen 25 en 50 jaar die betrokken zijn bij Noordwijk, omdat je er woont, werkt, vakantie viert, of om een andere reden vaak komt. Je bent op zoek naar ontmoeting met leeftijdsgenoten tijdens ontmoetingen, waar thema’s uit het dagelijks leven verbonden worden met Bijbel en geloofswoorden.

Wat willen wij?
In het logo van Windkracht 3pt0 is de ‘i’ vervangen door helmgras. Helmgras is een pioniersplant, die het doet waar andere planten niet willen groeien. Waar in het leven van mensen kerk zijn en geloof is verdwenen, of er nooit is geweest, daar willen wij aansluiten.
Helmgras groeit in het duin dat in Noordwijk te vinden is. Daarmee wordt uitgedrukt dat Windkracht3pt0 aansluit bij de context van de op Noordwijk betrokken mensen tussen 25 en 50 jaar.
Zoals helmgras los zand samenbindt tot een duin, bindt Windkracht3pt0 mensen samen tot een community. Net als het duin steeds min of meer in beweging is, haken mensen aan bij de community in de activiteiten die wij bieden, en verlaten zij de community weer.
Helmgras groeit als de wortels bloot komen te liggen en de zon er op gaat schijnen. Op die plaats verschijnt een nieuwe spriet. Windkracht3pt0 zoekt naar een nieuw licht op de bron van ons geloof, de verhalen van God en mensen, om te kunnen groeien, in geloof in God en in kwaliteit en kwantiteit van de community.
De naam Windkracht3pt0, verwijst naar de kracht van de Heilige Geest, die als de wind mensen in beweging brengt, en ons helpt in onze zoektocht naar vernieuwing in verbinding met de protestantse traditie waarin wij staan. De toevoeging drie-punt-nul duidt het verlangen aan naar echte vernieuwing.

Wat vinden wij belangrijk?

Betrokken
Windkracht 3pt0 wil een factor zijn in de persoonlijke levenssfeer van mensen en zichtbaar in de samenleving in Noordwijk.
Uitnodigend
De community is uitnodigend naar anderen tussen 25 en 50 jaar die nog niet bij Windkracht3pt0 betrokken zijn. Ieder is missionair in zijn eigen netwerk.
Open
Er stromen mensen in, er stromen mensen uit de community. Passanten en vaste deelnemers zijn allemaal even welkom. Wij staan open voor alle mensen.
Eigentijds
De community wil eigentijds zijn zowel in haar uitingen als in haar aanbod. Zij zal steeds in beweging zijn en creatief en speels op zoek gaan naar nieuwe vormen van kerk zijn die aansluiten bij de tijdsgeest.
Geloven
Geloven in God, in Jezus Christus, in de Geest die van hen is uit gaat, is wat de community bindt, inspireert en motiveert. In al haar activiteiten, hoe laagdrempelig ook, zal het geloof ter sprake komen.

Wat organiseren wij?

Events
Ontmoetingsmomenten in de vorm van events, licht en zinnig van karakter. De events hebben een open en laagdrempelig karakter.
Elk event kent een verrassend belevingsmoment, waarin uitnodigend wordt geprobeerd kernwoorden uit het christelijk geloof centraal te stellen en te vieren. Tijdens de events wordt het alledaagse met het heilige verbonden. Wij slaan bruggen tussen samenleving en de community.

Ontmoetingsavonden
Tijdens de ontmoetingsavonden worden thema’s uit het dagelijks leven verbonden met geloof en uitgediept.

Aansluiten bij activiteiten in de samenleving
Zoals bij een interreligieuze ontmoeting samen met Stichting Marhaba uit Noorwijk, meedoen met de Passie van Noordwijk (stichting Kunstklank),  participeren in het 3, 4, 5 comité 201 en andere activiteiten, die aansluiten bij onze kernwaarden.

Met wie werken wij samen?
* De protestantse gemeente Noordwijk, die de opdracht om te pionieren heeft geformuleerd en de randvoorwaarden schept.
* De afdeling Missionair Werk van de Protestantse Kerk in Nederland, die met raad, daad en subsidie ondersteunt.
* Op projectbasis met partners uit de samenleving en de kerken in Noordwijk.

Financiën
* Deelnemers aan het activiteiten van Windkracht 3pt0 worden bij elke activiteit gevraagd om een financiële bijdrage.
* Naast inhoudelijke steun zoeken wij naar financiële investeerders in de pioniersplek. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.

Contact Windkracht 3pt0

Achterzeeweg 1
2202 EM Noordwijk
windkracht3pt0@gmail.com
Ontmoet ons op Twitter
Ontmoet ons op Facebook

 

Contact ds. Axel Wicke

ds.axel@pkn-noordwijk.nl

Ontmoet mij op Twitter

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Windkracht3pt0 is een pioniersplek van de Protestantse Gemeente Noordwijk. Websiterealisatie en -ondersteuning door >ISI Media Den Haag