Op 14 februari is het Valentijnsdag! Het feest van de liefde dat in steeds meer landen wordt gevierd. En, ja, zeker, een dergelijke feestdag kan oppervlakkig overkomen. Ook is niet te betwijfelen dat hij sterk met commerciële belangen door de bloemenindustrie gepromoot wordt. Het vieren van Valentijnsdag begon echter al minstens in de 14e eeuw. En de historische oorsprong van Valentijnsdag is degelijk christelijk.

De naam Valentijnsdag is afkomstig van de christelijke priester Sint Valentijn uit Rome. Hij leefde in de 3e eeuw na Christus en was bisschop van Interamna (het hedendaagse Terni). In die tijd bestond een keizerlijke wet die het soldaten verbood om te trouwen. Men geloofde namelijk dat vrijgezellen eerder bereid waren te sterven op het slagveld. Valentijn zou echter in het geheim toch soldaten hebben gehuwd. Hij was namelijk – met de apostel Paulus in 1 Corinthiërs 13 – van mening dat liefde alles overwon. Volgens verhalen die over Valentijn de ronde maakten, schonk hij de vers getrouwde stellen bloemen uit zijn tuin (in zoverre hebben de bloemenkwekers wellicht weer een punt). Ook zouden de huwelijken die hij sloot, vaker tot de dood bestand hebben gehouden.

Toen keizer Claudius II (268-270) ontdekte dat Valentijn in het geheim huwelijken van soldaten (en anderen) sloot, liet hij de geestelijke op 14 februari 269 onthoofden. Zo werd Valentijn een martelaar voor de liefde. In 396 verklaarde Paus Gelasius I Sint Valentijn heilig, maakte 14 februari tot zijn naam- en heiligendag en benoemde Sint Valentijn tot beschermheilige van (onder anderen) verloofden en getrouwden.

Maar ook los van de oorsprong zou Valentijnsdag, het feest van de liefde, eigenlijk een feestdag moeten zijn die christenen omarmden. De meest kernachtige Bijbelse definitie voor God is immers “God is liefde” (1Johannes 4:16). En heel veel geboden en opdrachten die Jezus ons voorleefde en naliet, hebben met liefde te maken. Denk alleen aan de naastenliefde, de vijandsliefde of aan zijn “nieuw gebod” voor zijn volgelingen, toen hij afscheid van ze nam: “Heb elkaar lief!” (Johannes 13:34).

Christenen, of mensen die zich door Jezus, de Bijbel of het christelijke gedachtegoed laten inspireren, zou je dus eigenlijk daardoor moeten herkennen, hoeveel liefde in hun doen en laten zit en zichtbaar is. En dat betreft zeker niet uitsluitend het doen en laten ten opzichte van andere mensen, maar óók ten opzichte van aarde, natuur en klimaat. Laten wij dus Valentijnsdag in alles wat wij doen, met liefde vieren! Niet alleen vandaag, maar heel het jaar!