Op de laatste Catch – avond bij Esther maakten wij de balans op van onze “omgekeerde collecte”. Dat is een collecte die geïnspireerd is op de Bijbelse gelijkenis van de talenten: Mensen doneren geen geld, maar hálen juist geld uit de zak en worden zo aangezet om zelf actief te worden. De opdracht aan de deelnemers was om met het geld iets goeds te laten groeien of te ondersteunen, naar eigen keuze, wat.

Onder het lekkere eten werd dus verteld over reeds uitgevoerde en nog in de voorbereidende fase zittende kleine groei-projecten: Een deelnemer had haar tientje “geïnvesteerd” in een project van scholieren op de school waar zij werkt. Zij bakten daarmee koekjes die op een solidariteits-markt voor de slachtoffers van de vreselijke aardbeving in Syrië en Turkije werden verkocht. Dankzij dit en andere projecten kon haar school een aanzienlijk bedrag doneren, haar tientje groeide zo eerst uit tot een hoger bedrag en daardoor tot meer, betere en grotere hulp om acute nood te lenigen.

Twee andere deelnemers hielden het dichter bij huis, een ervan was van plan om met het geld iets leuks voor een buurvrouw te organiseren die i.v.m. de zorg voor haar kinderen nauwelijks nog naar buiten kan. Een ander kocht kaartjes en stiften, waarmee haar kinderen aan de slag waren gegaan – ze maken mooie kaartjes als groet en bemoediging, of voor gemeenteleden die een beetje eenzaam zijn of voor bewoners van Groot Hoogwaak, daar waren ze nog niet helemaal over uit. Ook zo kan je natuurlijk met een beetje geld iets laten groeien: vreugde en verbondenheid, namelijk…

Ook ondertekende deed hieraan mee en vatte “groei” letterlijk op. Nadat ik er eerst niet aan toe was gekomen, om met mijn tientje bloemenzaadjes te kopen die ik bij ons in de buurt wilde zaaien, kreeg ik, in de voorjaarsvakantie op bezoek in Berlijn, van mijn moeder een erg bijzonder bijenhotel cadeau, met een rond gat in het midden: “Bij dat bijenhotel kan je voor tien Euro een populatie metselbijen bestellen. Die komen gekoeld en in winterslaap bij jou in een kokertje aan die in dat gat hoort. En als het goed is, blijven die metselbijen meerdere jaren in dat bijenhotel leven, want ze kunnen erin ook overwinteren”. En zo reed ik enkele dagen later terug richting Den Haag met 25 slapende “rode gehoornde metselbijen” (zie de foto) in mijn bagage die deze en de komende zomers de bloemen en gewassen op ons dakterras gaan bestuiven – daar zijn ze namelijk zelfs nog veel beter in dat gewone honingbijen. Al een week na plaatsing vlogen zij uit. Ook via deze weg kan dus een omgekeerde collecte voor groei zorgen… Het bleek een erg leuke methode, om mensen actief te laten worden. Wij zullen het in de toekomst weer proberen, wellicht ook een keer met een groter publiek, in een dienst…

ds Axel