Dat je als het ware over hun schouder meekijkt, om te zien wat ze doen en ze daarin bij stuurt en coached. Dit is een van de omschrijvingen hoe de leerkrachten die wij ontmoeten in Talkshow ‘de Bestemming’ hun eigen rol zien. Twee leerkrachten van groep 3, Imke Dobbinga van HoffeneVierboet en Jitske Stafleu van de Marnixschool uit Katwijk komen aan het woord en directeur Ingrid Luk, van basisschool Hoffenne Vierboet.

Als vragensteller merk ik hoe graag ze alle drie willen vertellen over wat ze doen en hoe ze hun vak ervaren. De gedrevenheid spat er van af. Ze laten merken hoe graag ze mee willen in de ontwikkeling naar passend onderwijs voor ieder kind. Dat betekent wel dat bij ieder kind, waar iets mee is, een handelingsplan moet worden geschreven en er extra overleg nodig is met hulpverleners als orthopedagogen. Hoewel niet iedereen even gelukkig is met het vele schrijfwerk, staat voorop het verlangen elk kind verder te willen helpen. Als er vertelt wordt hoe die extra inspanningen tot resultaat leiden, voel je de blijdschap hierover.

Na de pauze praten wij verder over identiteit en wat dat doet met de school. Onderkend wordt dat alle scholen, pc, neutraal en RK, dezelfde waarden en normen delen. De scholen waar de leerkrachten werken kenmerken zich door een open sfeer naar iedereen. Opmerkelijk is dat veel ouders die ooit als kind een band met de kerk hadden, maar nu niet veel meer met de kerk hebben toch vaak voor een protestants christelijke school kiezen. De verbinding van waarden en normen met de bijbelverhalen, bidden en het zingen van bijbelse liedjes versterken een sfeer van geborgenheid en vertrouwdheid. Ouders durven hun kinderen dan gemakkelijker toe te vertrouwen aan de school.

Wij sluiten de avond af met een zegen, als sterke woorden, om deze leerkrachten in hun kracht te zetten, zodat ze blijven uitdelen al dat goede wat ze hun leerlingen willen geven.