In een voormalig klooster in donker Brabant zijn wij met een aantal mensen van het Windkracht 3pt0-team twee nachten in training geweest onder leiding van de afdeling Missionair Werk van de Protestantse Kerk in Nederland. Samen met zeven andere teams van uiteenlopende plekken kwamen wij tot bezinning over onze pioniersreis. We kregen tijd voor onze eigen vragen, die wij als huiswerk vanuit de werkgroep hadden meegenomen.

Er was aandacht voor zaken op onze reis, waar wij uit ons zelf wat minder tijd voor nemen en bij stil staan. Op ons eigen manier probeerden wij iets te doen met wat genoemd wordt: Luisteren naar God. Wat is dat eigenlijk, hoe gaat dat en doen wij dat nu wel of niet? In welke vorm kan je dat doen. Is dat alleen voor vrome mensen, die veel bidden? En wat valt er dan te horen. Kunnen wij er ook andere woorden aangeven?

Gelukkig bleek er alle ruimte voor de @Windkracht3pt0 manier, zoals wij van kroegquiz tot het aankomende Passiewoorden-event daar vernieuwende vormen aan gegeven.  Toen wij zo met de  ‘luisteren naar God’ vraag aan de slag gingen kwamen wij een stuk verder.  Iemand zei ook nog dat ze ook wel uit de voeten kon met een vraag als: wat zou Jezus van me vragen om te doen.

Met een knipoog en hulp van de Jezus glossy maakten wij een foto, als een foto van de binnenkant van de werkgroep Windkracht 3pt0. Waarom wij allemaal zo serieus kijken weet ik niet, want we pionieren met heel veel plezier. Hopelijk laat de volgende Jezusglossy een lachende man zien.