Toen Hassan Cherkaoui als jongeman uit Marokko naar Nederland kwam waren er twee dingen die hem verbaasden. Hij droeg zijn haar gekroesd en dat viel op. Nederlandse meisjes wezen hem na. Het leek alsof ze nog nooit zo’n mens gezien hadden! Als mensen vroegen waar hij vandaan kwam, zei hij dat hij Marokkaan was, waarop regelmatig de reactie kwam: Oh, dan kom je uit Turkije!burengroep1
Inmiddels zijn er jaren voorbij en trekt Hassan regelmatig op met zijn vriend Abdel Hamid El Yaakoubi. Samen zetten zij zich, in hun vrije tijd, in voor de integratie van Moslims in Noordwijk, via de Stichting Marhaba-Welkom.

Stichting Marhaba-Welkom
Tijdens de interviewavond ‘Wie zijn onze buren’ vertellen ze hoe ze naar Nederland kwamen om te werken, waarna ze hier een gezin gesticht hebben. Ze voelen zich Noordwijkers en willen graag stimuleren dat andere Moslims dat ook gaan voelen. Via de Stichting Marhaba dagen zij hun uit deel te nemen aan activiteiten in de samenleving. Moeders zien ze graag betrokken op school en buiten de vier muren van hun woning. Elk jaar wordt er een voetbaltournooi georganiseerd, evenals een feestelijke Iftar in de Ramadan en het aanbieden van een cultureel programma rond het geboortefeest van de profeet Mohammed.

Verbondenheid tussen drie godsdiensten
Wij horen hun verhalen in gezelschap van joods-Marokkaanse vriend Samuel Kaspi, die als onverDe koewachte gast ook is aangeschoven. Van hem horen wij iets over de geschiedenis van de Joden in Marokko. Wie meer wil weten, kijk op: Stichiting Maimon
Dat de godsdiensten Jodendom, Christendom en Islam verbonden zijn door hun heilige boeken en door het geloof in Eén God komt deze bijzondere avond vaak ter sprake. Aan het begin ontsteken wij daarom het licht en horen wij uit de Thora over de schepping van het licht in het Hebreeuws en in het Nederlands. Vervolgens reciteert Hassan uit de Koran, Soera 2, 62. Een tekst over de verbondenheid tussen de godsdiensten.

Samen op de wereld
Naast inspiratie, delen sprekers en deelnemers hun zorgen over de verharding in de samenleving ten opzicht van Moslims. Samen ervaren wij het als een kostbare avond dat wij al deze zaken met elkaar kunnen uitwisselen, ondanks onze verschillen. Want, zegt Hassan, wij zijn op deze wereld allemaal vreemdelingen, wij zijn allemaal mensen, dus is er eigenlijk geen verschil.