In een zonnige achtertuin van het Windkrachthuis ontvangen we als team, samen met onze nieuwe predikant Axel Wicke, de gasten voor de eerste Catch of the day van het nieuwe Windkrachtseizoen. Dit seizoen staat in het teken van kennismaken en van nieuwe en bestaande contacten bij elkaar brengen rondom de Windkrachttafel. Het was fijn weer een gevulde tafel te hebben met een heerlijke maaltijd. Actueel nieuws kwam ter sprake via een artikel uit de TROUW over inconsequentialisme. Een lang en lastig uitspreekbaar woord, maar de zeven bijbehorende stellingen geven juist lucht aan onze dagelijkse beslommeringen en mooie inzichten om toe te passen. Axel wierp met een lezing uit het nieuwe testament licht vanuit bijbels inzicht op dit artikel. Een mooie ontspannen en inhoudelijke avond. Onze volgende Catch of the day is op vrijdag 15 oktober. Aanmelden kan via windkracht3pt0@gmail.com