Zondag 4 juli heeft onze nieuwe Windkracht3pt0 predikant Axel Wicke zijn intrede gedaan binnen de Protestante gemeente Noordwijk. Windkracht3pt0 is natuurlijk erg blij en heet Axel van harte welkom in Noordwijk en binnen ons team. Tijdens de intrededienst hebben vele gemeente leden, leden van andere geloofsgemeenten en maatschappelijke organisaties binnen Noordwijk Axel welkom geheten. Het voelde warm en wellicht ook snel vertrouwd.

Komende maanden zal Axel kennismaken met Noordwijk. Inmiddels zijn er een aantal estafette-sprokkel-stokken in omloop. Daarop staan de contactgegevens van Axel met de uitnodiging een afspraak te maken voor een persoonlijke ontmoeting. Maak daarvan vooral gebruik en geef de stok weer door!