Dinsdag 18 november krijgen wij bezoek van het moderamen (= dagelijks bestuur) van de Protestantse Kerk in Nederland. Het beleid van de synode (= grote vergadering namens alle kerkelijke gemeenten in Nederland) is om binnen 3 jaar tijd 100 pioniersplekken in Nederland te starten. Het moderamen is nieuwsgierig hoe dit beleid uit gevoerd wordt en bezoekt daarom een aantal pioniersplekken, waaronder Windkracht 3pt0.