Het Windkrachthuis is een missionair-diaconaal centrum waar mensen welkom zijn om elkaar te ontmoeten. De pioniersplek Windkracht3pt0 wil met dit huis de zichtbaarheid in de samenleving van Noordwijk en de kernwaarde ‘betrokkenheid’ verder ontwikkelen.

In het Windkrachthuis wordt door de pioniersplek Windkracht 3pt0 activiteiten aangeboden voor en door mensen tussen 25 en 50 jaar, met als doel hen te verbinden met elkaar en te inspireren met inhoud uit de protestant christelijke geloofstraditie.

In het Windkrachthuis zal wekelijks een diaconale inloop georganiseerd worden, om mensen in een huiselijke sfeer aandacht te schenken en luisterend naar hun verhalen bij te staan bij vragen op sociaaleconomisch vlak. Gestimuleerd wordt om daar waar mensen hulp nodig hebben in hun persoonlijke situatie, op diaconaal of pastoraal gebied hen op weg te helpen.

Het Windkrachthuis geeft onderdak aan het plaatselijk jeugdwerk om de samenwerking tussen beiden op missionair terrein te bevorderen.

De locatie Hoofdstraat 8 in Noordwijk is een kansrijke plek om mensen te laten weten dat wij er zijn en wat wij te bieden hebben. Het streven is om na zomer 2016 van start te gaan.

Op deze plek van de website houden wij jullie op de hoogte van wat er in en rondom het huis gebeurt.