Gisteren werd de eerste avond van de minicursus ‘Kennismaken met geloofsburen’ gehouden. In de Vinkenhof kwamen geïnteresseerden bij elkaar om over de basisbeginselen van Jodendom, Christendom en Islam te horen. Deze geloven zijn elkaars buren, omdat Christendom en Islam steunen op de overleveringen van het Jodendom. Ze worden wel de religies van het Boek genoemd.
Samuel Kaspi, een Marokaanse Jood sprak vol liefde over de weg van God met Mozes en het volk Israël. Een weg tot op vandaag in een zoektocht het goede te doen en te leven in afhankelijkheid van de NAAM. Dominee Janneke Nijboer legde in hink-stap sprongen uit hoe het Christendom een uitloper is van het navolgen van de Jood Jezus. Tenslotte sprak de Marokkaanse Youssef vol passie over de Islam, die in aansluiting op Jodendom en Christendom eveneens zoekt het goede te doen.

verschillen
Verschillen die opvielen waren dat Jodendom en Islam vaste regels kennen, zoals kosher, en hallal eten, een regelmaat in bidden, terwijl het lijkt dat het Christendom minder vaste regels heeft. Wel vinden de drie godsdiensten elkaar in het volgen van de ‘gulden regel’, dat is: behandel een ander, zoals ook jijzelf behandelt wilt worden.

God de Ene
In het afhankelijk weten van God, vinden wij elkaar. Er is een verlangen bij de gelovige om uit de verbondenheid met de Ene te leven. Verschillend is, dat in het Jodendom de figuur van Mozes heel erg belangrijk is. Hij was degene die het volk Israël door de woestijn leidde. In de Islam, wordt de profeet Mohammed geëerd als de laatste profeet van Allah. In het Christendom draait het om Jezus.

proeven
De avond bestond niet alleen uit het luisteren naar verhalen, maar ook het proeven van elkaars cultuur. De matses met bruine suiker ging rond, een pepermuntje werd gedeeld en er was heerlijke Marokkaanse thee en cake.
Tenslotte leerden wij het joodse lied ‘Shaloom Aleichem’ in het Hebreeuws en het Arabisch.
Zingend gezegend met vrede ging iedereen naar haar en zijn eigen thuis.

vervolg
Donderdag 18 februari is de tweede avond van de minicurus. Het verhaal van het offer van Abraham uit de Joodse Thora, de Christelijke Bijbel en de Koran wordt vanuit de verschillende religies besproken. Welkom om 20.00 in De Vinkenhof.