Blog geschreven door diaken Bertijn Prins naar aanleiding van de meetup: Bijbel on the Beach met Bob Marley.

Zondag 28 juli was er op het Noordwijkse strand een oecumenische bijeenkomst rond de themathiek van het bijbelboek Exodus.Aan de hand van een persoonlijk verhaal vertelde diaken Bertijn Prins over hoe er door reggae muzikant Bob Marley naar deze bijbelse grondbeweging gekeken werd. Er werd geluisterd naar het nummer Exodus en aan de hand van de songtekst werd er stilgestaan bij de verschillende plaatsen die in het nummer voorbij kwamen.

marley1

Na deze inleiding deed dominee Janneke Nijboer een oefening waarin zichtbaar werd dat wij allemaal in ons leven in de beweging van de Exodus zitten. De een zit in zijn leven op dit moment in een situatie die te vergelijken is met Egypte en een ander heeft besloten om niet langer bij de pakken neer te blijven zitten, maar op weg te gaan naar het beloofde land.
Ter illustratie:
Iemand rookt al zijn leven lang sigaretten (verslaafd aan sigaretten, onvrij zijn= een situatie van Egypte), maar heeft besloten om hier mee te stoppen (hij zegt: ik kap er mee ik ga op uittocht> door de rode zee en komt in de woestijn terecht). Stoppen met roken gaat in het begin goed, want de motivatie is groot, maar gaandeweg wordt het minder en steekt het verlangen de kop op. Verlangen naar een sigaret (je zit in de woestijn en je denkt aan de vleespotten van Egypte), volhouden is het devies en kleine succesje worden geboekt ( meer lucht, meer smaak= het manna in de woestijn). Naarmate je langer volhoudt vergeet je Egypte /je verslaving en voel je je vrij worden tot dat je op een dag zegt: Ik ben echt gestopt met roken. Dit is dan het beloofde land.

Marley3

Zo gingen deelnemers in hun eigen leven na waar zij zich op dit moment bevonden ( in Egypte, Onderweg, Beloofde land) Dominee Janneke had deze plaatsen op kartonnen geschreven en deze lagen op het strand verspreid. De deelnemers werd vervolgens gevraagd om te gaan staan bij de plaats/ situatie die het beste weergaf waar zij zich bevonden in hun leven. Dit onderdeel maakte dat de deelnemers zich heel bewust werden van hun leven op dit moment.

De ervaringen van iedereen werden gedeeld tijdens een afsluitende maaltijd in Maria ter Zee, centrum voor geloof en cultuur. Het was een geslaagde waardevolle bijeenkomst, die laat zien dat kerk daar is waar twee of meer mensen bijeen zijn in de naam van Jezus en dat dit dus overal kan zijn, ook op het strand!